ProVoet

Anita, Ellen, Linda, Muriël en Wilske hebben ieder hun eigen praktijk in Zoetermeer. Alle vijf zijn we aangesloten bij ProVoet. Pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten zijn altijd gediplomeerd en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in hun vak.

 ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en bevordert de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland.

De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

ProCert het Kwaliteitsregister voor Pedicures

Ook zij we zijn aangesloten bij ProCert, het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Dit is ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. 

Hiermee conformeren we ons aan de kwaliteitsnormen van het Kwaliteitsregister;

  • Vakbekwaamheid; geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma
  • Code voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep
  • Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen
  • Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

Using Format