Oncologisch Voetzorgverlener (OVV)

Een oncologisch voetverlener (OVV) verleent voetzorg aan de kankerpatiënten. Een OVV is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen – mits de situatie dat toelaat – en de bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een OVV kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Het is voor een kankerpatiënt van belang om de Medisch Pedicure te laten weten dat hij/zij onder behandeling is. De Pedicure moet weten wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw medisch specialist is. Een kankerpatient mag namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ingaan.
De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam.

Uw eerste contact met uw Medisch Pedicure

De Medisch Pedicure zal bij het eerste contact met u een intake doen. De noodzakelijke gegevens worden vastgelegd. Belangrijk is dan dat u de gegevens van uw ziektekostenverzekeraar paraat hebt (polisnummer of zorgpas). Uw medisch Pedicure zal u al in een vroeg stadium kunnen informeren over de medische kosten en ziektekostenverzekering aangelegenheden.

Het behandelplan voor de voetzorg die u nodig heeft zal met u worden besproken, daarin krijgt u adviezen en worden u wellicht keuzes voorgelegd die u tijdens de behandeling dient te maken.


Using Format