Simms Classificatie en Zorgprofiel

Simms classificatie heeft tot doel om aan te geven welk risico u loopt ten aanzien van uw ziekte Diabetes Mellitus.

Globaal kunt u zeggen hoe hoger het cijfer van de classificatie, hoe meer risico`s aanwezig zijn op complicaties m.b.t . Diabetes type2 aan uw voeten

Vergoeding basisverzekering
De vergoeding voor Medisch Pedicure vanuit de basisverzekering is recent veranderd. Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van een behandeling bij een Medisch Pedicure wordt gebruik gemaakt van Zorgprofielen.

 Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen.

Zorgprofielen

Vanaf Zorgprofiel 2 en hoger is de podotherapeut verantwoordelijk voor een eerste screening.

De podotherapeut bepaalt dan uw behandelplan en zal u doorverwijzen naar een Medisch Pedicure die de voetzorg zal verlenen. De medisch noodzakelijke voetbehandelingen worden vanaf zorgprofiel 2 en hoger vergoed door uw basisziektekostenverzekering.

De vergoeding voor voetzorg voor diabeten is in 2015 drastisch veranderd . Deze veranderingen hebben wij hier voor u uitgelegd. Neem gerust vrijblijvend contact op met uw zorgverlener of met één van de Medisch Pedicures van MPZ als u meer wilt weten over vergoedingen in relatie tot uw persoonlijke situatie.


Using Format