Samenwerking met Podotherapeuten

Om hoogstaande diabetische voetzorg te kunnen leveren is een goede samenwerking tussen podotherapeuten en pedicures essentieel.

Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten waarin doelmatige en efficiente zorg is vastgelegd. Dit om zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond weg te nemen als om het aantal behandelingen per jaar te bepalen.

Cliënten met een zorgprofiel van 2, 3 of 4 brengen een bezoek aan de podotherapeut. De podotherapeut zal na een uitgebreid onderzoek een behandelplan opstellen en stemt dit plan af met de huisarts en de medisch pedicure.

De behandelingen worden bekostigd uit de basisverzekering.Using Format